Kurumsal

Kocaeli-Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi,

09 Nisan 2003 yılında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 211 sicil numarası ile tescil edilerek Tüzel kişiliğini kazanan Kocaeli-Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerini belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlarına hizmet etmektedir. Arslanbey OSB 141 Hektar alana sahiptir.

T.C. Türk Patent Enstitüsü'nden Marka Tescil Belgesi 22/05/2008 tarihinde 10 yıl müddetle tescil edilmiştir. OSB'nin kuruluş tarihi 2003 yılı olmasına rağmen firmaların kuruluş tarihleri 1997 yılına kadar uzanmaktadır. Faaliyet konusu olarak AOSB karma OSB'dir.

Kocaeli-Arslanbey Organized Industrial Zone,

On April 9, 2003, T.C. Kocaeli-Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi, which has been registered with the registration number 211 of the Ministry of Industry and Commerce and has become a legal person,

to provide the construction of the industry in the appropriate fields, to prevent the distorted industrialization and environmental problems, to direct the urbanization, to benefit from the information and information technologies, to locate and develop the industrial types within a certain plan.

The activity is the AOSB mixed OSB.

  • KİM Bilişim Teknolojileri